Podmienky vrátenia peňazí

Vrátenie peňazí je možné uplatniť odstúpením od zmluvy


Pri uzavretí kúpnej zmluvy prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru, kedy v tejto lehote musí kupujúci doručiť predávajúcemu úkon, s ktorým súčasná platná právna úprava spája prejav vôle smerujúci k odstúpeniu od zmluvy . Kupujúci môže toto svoje právo na odstúpenie od zmluvy realizovať písomným prejavom vôle od zmluvy odstúpiť. Tovar doručí buď osobne na predajňu predávajúceho spolu s prejavom vôle od zmluvy odstúpiť, alebo na vlastné náklady zašle tovar predávajúcemu na jeho adresu prostredníctvom niektorého z prepravcov spolu s písomným prejavom vôle od zmluvy odstúpiť. Odporúčame pred odoslaním tovaru telefonický alebo e-mailom kontaktovať predajcu a dohodnúť zabezpečenie tovaru proti poškodeniu prepravou (pri modeloch je originálny obal súčasťou výrobku a chráni ho tiež pred poškodením). Pri odstúpení od kúpnej zmluvy kupujúcim spotrebiteľom v lehote 14 dní v zmysle § 53 ods. 7 obch. z. má kupujúci právo odstúpiť bez akejkoľvek sankcie, tým nie je dotknutý nárok predávajúceho na úhradu nákladov spojených s vrátením tovaru.


Tovar musí byť pri využití práva na odstúpenie od zmluvy vrátený nepoškodený, pokiaľ možno v pôvodnom obale bez známok užívania, vrátane všetkého príslušenstva, záručných listov a návodov. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, Vám peniaze za tovar budú zaslané prevodom na váš účet, a to najneskôr do 30 dní od odstúpenia od zmluvy. Kupujúci nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré uhradil predávajúcemu v súvislosti s dodaním tovaru prepravcom späť.
Vrátenie peňazí je možné uplatniť, ak sú dodržané tieto podmienky:
• Právo na vrátenie peňazí platí do 14dní od doručenia tovaru.
• Tovar nesmie byť poškodený.
• Vybraný tovar musí byť zabalený v nepoškodenom pôvodnom obale (pozri Obchodné podmienky - platí pre modely).
                                                      
MHB, s.r.o.
 
 
 
 
 
CHCETE VEDIEŤ O NOVINKÁCH A AKCIACH AKO PRVÝ?
Tak neváhajte a prihláste sa k odberu noviniek